Điều kiện điều khoản

Chào mừng bạn đến với website HTC Tec. Trang web này được quản lý bởi HTC Tec và sử dụng các điều khoản dưới đây để điều chỉnh việc sử dụng của bạn. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ: Nội dung trên trang web bao gồm nhãn hiệu, hình ảnh, và nội dung bản quyền thuộc sở hữu của HTC Tec hoặc các bên sở hữu khác được cấp phép. Bạn cam kết không sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất hợp pháp bất kỳ nội dung nào từ trang web này.
  2. Sử dụng trang web: Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ các luật pháp hiện hành. Bạn đồng ý không can thiệp vào tính hoạt động của trang web hay gây cản trở đối với hệ thống mạng liên quan đến trang web.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Thông tin chi tiết về việc thu thập và bảo vệ dữ liệu cá nhân được mô tả rõ trong Chính sách Bảo mật.
  4. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn với các điều khoản đã được thay đổi.
  5. Liên hệ: Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.
  • Add: 204 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội 100000
  • Tel: 090 464 22 49 / 024 34678341
  • Email : hotro@htc-tec.com

Xin cám ơn bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi.